เธอจ๋า  ปู​ พงษ์สิทธิ์

เธอจ๋า  ปู​ พงษ์สิทธิ์

เธอจ๋า  ปู​ พงษ์สิทธิ์

เธอจ๋า – ปู​ พงษ์สิทธิ์

ส่งความท้อคืนกลับไป เก็บความฝันขึ้นมาใหม่ ห้วงชีวิตที่หายไป เก็บเรี่ยวแรงกำลังใจ เธอจ๋า อย่าให้รักต้องกลับกลาย จะดีร้าย ต้องกล้ำกลืน สายลมไม่เคยหวนคืน ขอให้เธอจงหยัดยืน เธอจ๋า เศร้าให้พอ เหนื่อยและท้อให้พอใจ ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ ก้าวต่อไป เธอจ๋า เศร้าให้พอ เหนื่อยและท้อให้พอใจ ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ ก้าวต่อไป เธอจ๋า

Advertisment


#เธอจาป #พงษสทธ

เธอจ๋า  ปู​ พงษ์สิทธิ์

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *