แม่เฒ่าเห้อ  ธีเดช ทองอภิชาติ

แม่เฒ่าเห้อ  ธีเดช ทองอภิชาติ

แม่เฒ่าเห้อ  ธีเดช ทองอภิชาติ

แม่เฒ่าเห้อ – ธีเดช ทองอภิชาติ

 * ไม่รู้ว่าลูกฉันนั้นเป็นอะไร กลางคืนละมันไม่ยอมนอน ดูเวลาก็ปาเขาไปเที่ยงคืน ยังเขรถเหวนยกล้อกันหรอย สงสัยเปล่าละโรงเรียนตอนเช้า นั่งทำพ่อเฒ่าอยู่บนหนำ   **ไม่รู้ว่าผัวฉันนั้นเป็นอะไร บางคืนละมันไม่ยอมนอน ดูเวลาป่านนี้ก็เลยเที่ยงคืน ยังโม้กับเพื่อนที่หนำควันฟุ้ง สงสัยเปล่าละยางคืนนี้ นั่งทำเศรษฐีอยู่บนหนำ

Advertisment


#แมเฒาเหอธเดช #ทองอภชาต

แม่เฒ่าเห้อ  ธีเดช ทองอภิชาติ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *