ขอให้โลกนี้ใจดีกับเธอ  ANATOMY RABBIT

ขอให้โลกนี้ใจดีกับเธอ  ANATOMY RABBIT

ขอให้โลกนี้ใจดีกับเธอ  ANATOMY RABBIT

ขอให้โลกนี้ใจดีกับเธอ – ANATOMY RABBIT ในวันที่ความรักสองเรา นั้นไปต่อ ไม่ไหว ในวันที่ใจของเธอ เปลี่ยนผันไปไม่เหมือนก่อน เราคงมาไกลได้เท่านี้ หากฉันไม่ได้อยู่ดูแล เหมือนวันก่อน ช่วยบอกได้ไหมว่าจะเข้มแข็ง
 หากฉันไม่ได้อยู่ข้างเธอดั่งวันวาน

Advertisment


#ขอใหโลกนใจดกบเธอANATOMY #RABBIT

ขอให้โลกนี้ใจดีกับเธอ  ANATOMY RABBIT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *