บ่แม่นเรื่องบังเอิญ  เบิ้ล ห้วยเม็ก

บ่แม่นเรื่องบังเอิญ  เบิ้ล ห้วยเม็ก

บ่แม่นเรื่องบังเอิญ  เบิ้ล ห้วยเม็ก

บ่แม่นเรื่องบังเอิญ – เบิ้ล ห้วยเม็ก อาจเป็นเทวดาที่ให้มาพ้อกัน หรือสวรรค์เบื้องบนกำหนดไว้
ให้เฮามาพ้อกันแบบบ่ได้ตั้งใจ จนเฮาได้คู่ครองกันวันนี้ หมื่นเหตุผลที่พามาพบเจอ และเป็นเธอคนที่แสนดี จนมีวันนี้ มันบ่แมนบังเอิญ * จับมือเดินอยู่ข้างๆ ร่วมกันสร้างความฝันที่ดี จนมีวันนี้ เพราะเป็นลิขิตสวรรค์

Advertisment


#บแมนเรองบงเอญเบล #หวยเมก

บ่แม่นเรื่องบังเอิญ  เบิ้ล ห้วยเม็ก

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *