ตัวเป็นยักษ์แต่รักเดียว (ผีเสี้อสมุทร)  บาว The Tig

ตัวเป็นยักษ์แต่รักเดียว (ผีเสี้อสมุทร)  บาว The Tig

ตัวเป็นยักษ์แต่รักเดียว (ผีเสี้อสมุทร)  บาว The Tig

ตัวเป็นยักษ์แต่รักเดียว (ผีเสี้อสมุทร) – บาว The Tig

ถึงกูเป็นยักษ์ แต่ว่าใจภักดิ์รักไม่แปรเปลี่ยน ยังมีความลับไม่กล้าบอกกลัวพูดไปแล้วเธอว่าหลอก จำใจเก็บไว้ ซ่อนเอาไว้ กลัวเธอรับไม่ได้ จำแลงแปลงกายเป็นหญิงงาม เพื่อให้เธอนั้นรักทุกยาม ต้องหลอกเธอ เพื่อให้เธอนั้นไม่ไป แต่เมื่อความลับได้เปิดเผย ชาติกำเนิดฉันโดนเฉลย เธอจะหนีไปให้พ้น เพราะเธอนั้นกลัวความจริง เราเลิกเกิดไม่ได้หรอกนะ ไม่มีใครอยากเป็นยักษา อยากเกิดเป็นเหมือนเธอ จะได้รักกับเธอ

Advertisment


#ตวเปนยกษแตรกเดยว #ผเสอสมทรบาว #Tig

ตัวเป็นยักษ์แต่รักเดียว (ผีเสี้อสมุทร)  บาว The Tig

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *