ลองดู  Personal Space

ลองดู  Personal Space

ลองดู  Personal Space

ลองดู – Personal Space 
ลองดู ลองดูเธอ ลองก่อน เธอลองก่อน ลองดูเธอลองก่อน
โอ้ฉัน ยัง อยู่ที่เดิม เธอลองดู ลองดูเธอแค่ลอง กี่วันเวลา ที่ฉันนั่งมองเหม่อ เฝ้านับวันและคืนที่จะได้พบกัน
 หวังว่าเธอ จะมองหันมา ทุกวันเวลา ฉันจะมีแค่เธอ

Advertisment


#ลองดPersonal #Space

ลองดู  Personal Space

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *