เห็นควายอ้ายบ่  เพียว เพียว อันศิริ

เห็นควายอ้ายบ่  เพียว เพียว อันศิริ

เห็นควายอ้ายบ่  เพียว เพียว อันศิริ

เห็นควายอ้ายบ่ – เพียว เพียว อันศิริ
 * เห็นควายอ้ายบ่ น้องเห็นควายอ้ายบ่ อ้ายหาจั่งได๋กะบ่พ้อ เป็นตาสะออนตัวบักใหญ่ เห็นบ่น้องหล่า ควายด่อนโตใหญ่ จักวามันลี่อยู่หลึบได๋ อ้ายกะเลยย่างเข้าไปถาม วาเห็นควายอ้ายบ่ อ้ายกะเล่นยุท่งนา กับควยด่อนที่เลี้ยงใว้ อยู่นำมันเบิดมื้อฮอดจนค่ำ

Advertisment


#เหนควายอายบเพยว #เพยว #อนศร

เห็นควายอ้ายบ่  เพียว เพียว อันศิริ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *