6667 – 1  The Toys

6667 – 1  The Toys

6667 – 1  The Toys

6667 – 1 – The Toys

ความรักเป็นสิ่งสวยงามใช่ไหม แล้วทำไมถึงได้เจ็บปวด ทั้งๆที่ฉันยินยอม ถึงเธอที่รัก เสียงสุดท้าย เธอจงเป็นความรัก เธอจงเป็นความฝัน และจะอยู่ในนั้นตลอดไป ถึงเธอที่รัก ฉัน ปล่อยให้ความฝันได้ล่องลอยไป
ปล่อยให้เธอเดินไปไกลแสนไกล และฉันยินยอม

Advertisment


#1The #Toys

6667 – 1  The Toys

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *