ได้คุยแต่บ่ได้ฮัก  โจโฟน

ได้คุยแต่บ่ได้ฮัก  โจโฟน

ได้คุยแต่บ่ได้ฮัก  โจโฟน

ได้คุยแต่บ่ได้ฮัก – โจโฟน 
ได้คุยแต่บ่ได้ฮัก ฮู้จักแต่บ่ได้ใจ ฮู้แล้วว่าอ้ายควรอยู่หม่องได๋ แค่คนนอกใจของเจ้าแม่นบ่ อ้ายคงบ่ส่ำคัญ บ่ได้มีความหมายอิหยังกับใจของเจ้าดอก แค่คนเว้ากันซือๆน้องคงบ่คิดหยัง * แต่เจ้าฮู้บ่ว่าอ้ายนั่นคิดว่าอ้ายนั่นฝันว่าจักมื้อสองเฮาสิได้ฮักกัน
แต่มันเป็นแค่ความฝันบ่แม่นเรื่องจริง

Advertisment


#ไดคยแตบไดฮกโจโฟน

ได้คุยแต่บ่ได้ฮัก  โจโฟน

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *